CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN 

Thông tin chung

Đăng ngày : 17-07-2013 | chuyên mục : Thông tin chung

Thông báo một số nội dung HĐQT nghị quyết tại phiên họp tháng 7/2013

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện xin thông báo một số nội dung HĐQT đã quyết nghị tại phiên họp ngày 1/7/2013 như sau:

 

1. Bà Nguyễn Thị Hiền thôi giữ chức vụ kế toán trưởng kể từ ngày 17/7/2013

2. Bổ nhiệm mới ông Nguyễn Văn Hội - Phó phòng TCKT công ty giữ chức vụ Kế toán trưởng kể từ ngày 17/7/2013 đến ngày 31/3/2014; sau ngày 31/3/2014 HĐQT sẽ tiến hành đánh giá xem xét các công việc để tiến hành bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm.

3. HĐQT thống nhất phương án bán 500.000 cổ phiếu quỹ bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Thời gian thực hiện: trong năm 2013.

Chi tiết Download tại đây.


Các tin cũ hơn

Các tin mới hơn