CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN 

Thông tin chung

Đăng ngày : 03-04-2014 | chuyên mục : Thông tin chung

Thông báo Nghị quyết và BB họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014

           Sáng 2/04/2014, tại Hội trường Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bưu điện đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. Đại hội được tổ chức với 7.564.550 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; đạt tỷ lệ 75,65%.

 

Nội dung chi tiết Biên bản, Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2014: 

          + Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014;

          + Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.

 

Trân trọng thông báo./.

 


Các tin cũ hơn

Các tin mới hơn