CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN 

Lĩnh vực

Đăng ngày : 03-12-2014 | chuyên mục : Lĩnh vực

Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ

Ngày 28/11/2014, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến CĐNB Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bưu điện như sau:

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu trước khi giao dịch: 3.000.000 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 30%.

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 3.000.000 cổ phiếu.

- Số lượng cổ phiếu, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu.

- Mục đích thực hiện giao dịch: Thực hiện đề án tái cơ cấu Tập đoàn VNPT.

- Phương thức giao dịch: khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

- Thời gian dự kiến giao dịch: từ 04/12/2014 đến ngày 27/12/2014.

 


Các tin cũ hơn

Các tin mới hơn