CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN 

Thông tin chung

Đăng ngày : 23-01-2015 | chuyên mục : Thông tin chung

Thay đổi nhân sự chủ chốt

Ngày 22/01/2015, Ông Nguyễn Văn Xuân - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện có Đơn xin thôi thành viên Hội đồng quản trị PTIC nên theo quy định của Điều lệ Tổ chức Hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện, Ông Nguyễn Văn Xuân không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện kể từ ngày 22/01/2015.

 

PTIC

 

 


Các tin cũ hơn

Các tin mới hơn