CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN 

Thông tin chung

Đăng ngày : 31-01-2015 | chuyên mục : Thông tin chung

Thay đổi nhân sự Ban kiểm soát

Ngày 30/01/2015 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện nhận được Đơn xin thôi thành viên Ban kiểm soát của Bà Phan Thị Anh – Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện. Căn cứ Điều lệ Tổ chức Hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện, Bà Phan Thị Anh không còn tư cách thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện kể từ ngày 30/01/2015.

 

Trân trọng thông báo./.


Các tin cũ hơn

Các tin mới hơn