CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN 

Tin tức

Đăng ngày : 10-04-2019 | chuyên mục : Tin tức

Thông báo mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2019

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (PTIC) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

1. Thời gian: 09 giờ, thứ tư ngày 24/4/2019.

2. Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện.

                      Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội

3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần PTC theo danh sách chốt ngày 27/3/2019 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam hoặc những người được uỷ quyền tham dự hợp lệ.

4. Nội dung chương trình đại hội dự kiến:

  • Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.
  • Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019.
  • Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán.
  • Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018.
  • Bầu nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2023.
  • Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

5. Tài liệu đại hội:

  • Tài liệu họp và các mẫu biểu được đăng tải trên website: www.ptic.vn chuyên mục Quan hệ cổ đông.

6. Đăng ký tham dự đại hội:

  • Để làm tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội, đề nghị quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền tham dự trước 16h00 ngày 20/4/2019 theo đường bưu điện hoặc bằng fax.
  • Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo bản chính: Thư mời, bản gốc CMND/hộ chiếu; Đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo: Giấy uỷ quyền (bản chính); Giấy CMND/hộ chiếu của cổ đông (bản sao) và Giấy CMND/hộ chiếu của Người được ủy quyền (bản chính) để thuận tiện cho việc kiểm tra tư cách cổ đông.

Chi tiết liên hệ: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện.

- Địa chỉ: Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ  Liêm, Hà Nội.

- Điện thoại: 024 38611513; E-mail: xdbd@ptic.vn

Thông báo này thay cho giấy mời đối với những cổ đông chưa nhận được thư mời.

Rất mong Quý cổ đông đến dự họp đầy đủ và đúng giờ.

Trân trọng thông báo!


Các tin cũ hơn

Các tin mới hơn