CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN 

Tin tức

Đăng ngày : 25-04-2019 | chuyên mục : Tin tức

CBTT Nghị quyết HĐQT: Thành lập Ban kiểm toán nội bộ, Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023; Ban hành Quy chế quản trị nội bộ

- Chi tiết vui lòng xem tại đây.

Các tin cũ hơn

Các tin mới hơn