CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN 

Tin tức

Đăng ngày : 06-08-2019 | chuyên mục : Tin tức

QĐ bổ nhiệm Thư ký HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023

Quyết định của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Thư ký HĐQT nhiệm kỳ 2013-2023.

Ngày 6/8/2019, HĐQT đã ban hành Quyết định số 143/QĐ-HĐQT về việc:

- Miễn nhiệm chức danh Thư ký HĐQT đối với Ông Nguyễn Việt Đức kể từ ngày 05/8/2019, lý do: Cá nhân có đơn xin miễn nhiệm.

- Bổ nhiệm Bà Trần Thị Len - Kế toán trưởng công ty nay kiêm nhiệm chức danh Thư ký HDDQT nhiệm kỳ 2019-2023 kể từ ngày 06/8/2019.

Trân trọng thông báo./.


Các tin cũ hơn

Các tin mới hơn