CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN 

Tin tức

Đăng ngày : 29-04-2016 | chuyên mục : Tin tức

Báo cáo tài chính, kết quả SXKD năm 2016

- Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2016:

- Báo cáo tài chính Quý I năm 2016:

Báo cáo tài chính Quý II năm 2016:

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2016: 

Báo cáo tài chính tổng hợp đã được soát xét 06 tháng đầu năm 2016: 

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được soát xét 06 tháng đầu năm 2016: 

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2016: 

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2016: 

- Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý IV năm 2016.

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2016.

- Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2016.

- Báo cáo tài chính tổng hợp đã kiểm toán năm 2016

- Báo cáo thường niên năm 2016: 

 


Các tin cũ hơn

Các tin mới hơn