CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN 

Tin tức

Đăng ngày : 19-06-2017 | chuyên mục : Tin tức

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (PTIC) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

1. Thời gian: 8h30’, thứ năm ngày 29/6/2017.

2. Địa điểm:   Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện.

                      Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, phường Mễ Trì,

                      quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội.

3. Nội dung đại hội: (Dự thảo Tài liệu họp kèm theo).

- Giấy mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2017.

- Thông báo mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2017. 

- Nội dung chương trình họp.

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.

- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017.

- Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán (đã công bố thông tin tại chuyên mục báo cáo tài chính định kỳ).

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

- Tờ trình thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2016 và dự kiến thù lao năm 2017.

- Tờ trình v/v: sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty. (Dự thảo Điều lệ sửa đổi).  

- Bầu bổ sung thành viên HĐQT, Kiểm soát viên (Mẫu đơn ứng cử, đề cử HĐQT/Kiểm soát viên/Mẫu Sơ yếu LL).     

- Tờ trình v/v: lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017.

- Tờ trình v/v: thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của công ty.

- Mẫu Giấy ủy quyền/đăng ký tham dự ĐHĐCĐ.

- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.       

 

4. Thành phần:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần PTC theo danh sách chốt ngày 05/6/2017 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam hoặc những người được uỷ quyền tham dự hợp lệ.

- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo bản chính: Thư mời, CMND/hộ chiếu. Đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo: Giấy ủy quyền (bản chính); Giấy CMND/hộ chiếu của Cổ đông (bản sao) và Giấy CMND/hộ chiếu của Người được ủy quyền (bản chính).

5. Đăng ký tham dự đại hội:

-          Để làm tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội, đề nghị quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền tham dự trước 17h00 thứ tư, ngày 28/6/2017 theo đường bưu điện hoặc bằng fax.

-          Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo bản chính: Thư mời, bản gốc CMND/hộ chiếu; Đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo: Giấy uỷ quyền (bản chính); Giấy CMND/hộ chiếu của cổ đông (bản sao) và Giấy CMND/hộ chiếu của Người được ủy quyền (bản chính) để thuận tiện cho việc kiểm tra tư cách cổ đông.

Chi tiết liên hệ:

Địa chỉ: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện.

Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội.

Điện thoại: 04 38611513, fax: 04 38611511, e-mail: xdbd@pticjsc.com

 

Thông báo này thay cho giấy mời đối với những cổ đông chưa nhận được thư mời.

Rất mong Quý cổ đông đến dự họp đầy đủ và đúng giờ.

 

Trân trọng thông báo!


Các tin cũ hơn

Các tin mới hơn