CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN 

Tin tức

Đăng ngày : 10-04-2018 | chuyên mục : Tin tức

Thông báo mời họp, dự thảo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (PTIC) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

1. Thời gian: 09 giờ, thứ ba ngày 24/4/2018.

2. Địa điểm:   Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện.

                      Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, phường Mễ Trì,

                      quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội.

3. Nội dung đại hội: (Dự thảo Tài liệu họp kèm theo).

- Giấy mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2018.

- Thông báo mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2018. 

- Nội dung chương trình họp.

- Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán (đã công bố thông tin tại chuyên mục báo cáo tài chính định kỳ).

- Mẫu Giấy ủy quyền/đăng ký tham dự ĐHĐCĐ.

- Thông báo bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 (Mẫu đơn ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, Mẫu Sơ yếu LL).

- Báo cáo TGĐ kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.

- Báo cáo HĐQT kết quả hoạt động năm 2017 và định hướng phát triển năm 2018.

- Báo cáo hoạt động BKS năm 2017.

- Tờ trình HĐQT nâng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu quỹ lên mức 25%.

- Tờ trình HĐQT chấp thuận cổ đông lớn nâng tỷ lệ sở hữu lên tối đa 75% không phải chào mua công khai.

- Tờ trình thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2018.

- Tờ trình BKS lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.

- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018.

4. Thành phần:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần PTC theo danh sách chốt ngày 20/3/2018 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam hoặc những người được uỷ quyền tham dự hợp lệ.

- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo bản chính: Thư mời, CMND/hộ chiếu. Đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo: Giấy ủy quyền (bản chính); Giấy CMND/hộ chiếu của Cổ đông (bản sao) và Giấy CMND/hộ chiếu của Người được ủy quyền (bản chính).

5. Đăng ký tham dự đại hội:

-          Để làm tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội, đề nghị quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền tham dự trước 16h00 thứ hai, ngày 23/4/2018 theo đường bưu điện hoặc bằng fax.

-          Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo bản chính: Thư mời, bản gốc CMND/hộ chiếu; Đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo: Giấy uỷ quyền (bản chính); Giấy CMND/hộ chiếu của cổ đông (bản sao) và Giấy CMND/hộ chiếu của Người được ủy quyền (bản chính) để thuận tiện cho việc kiểm tra tư cách cổ đông.

Chi tiết liên hệ:

Địa chỉ: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện.

Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội.

Điện thoại: 024 38611513, fax: 024 38611511, e-mail: xdbd@ptic.vn

 

Thông báo này thay cho giấy mời đối với những cổ đông chưa nhận được thư mời.

Rất mong Quý cổ đông đến dự họp đầy đủ và đúng giờ.

 

Trân trọng thông báo!


Các tin cũ hơn

Các tin mới hơn