CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN 

Đầu tư tài chính

Đăng ngày : 20-06-2015 | chuyên mục : Đầu tư tài chính

Thông báo về việc đầu tư, nâng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu SDY

Ngày 19/6/2015, Hội đồng quản trị Công ty đã có nghị quyết thông qua chủ trương đầu tư, nâng tỷ lệ sở hữu của PTIC tại Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly (mã chứng khoán: SDY) lên tối thiểu 51% vốn điều lệ.

Thời gian thực hiện: Sau khi được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly thông qua.

 

Trân trọng thông báo./.


Các tin mới hơn