CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN 

Đầu tư tài chính

Đăng ngày : 30-06-2015 | chuyên mục : Đầu tư tài chính

Thông báo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần

CÔNG BỐ THÔNG TIN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

 

I.       Giới thiệu về tổ chức phát hành

1.     Tên tổ chức đăng ký phát hành (đầy đủ): Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện;

2.     Tên giao dịch: Post and Telecommunications Investment and Construction Joint Stock Company;

3.     Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam;

4.     Điện thoại: 84-(4) 38 611 513 Fax: 84-(4) 38 611 511;

5.     Mã chứng khoán: PTC;

6.     Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng;

Nơi mở tài khoản: BIDV Chi nhánh Thanh Xuân

Số hiệu tài khoản: 22210000467806

7. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh

-        Giấy đăng ký kinh doanh số: 0100686644 đăng ký lần đầu ngày 15 tháng 12 năm 2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 04 tháng 03 năm 2013 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.        

-        Ngành nghề kinh doanh chính: 

STT

Ngành nghề

Mã số

1

Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch

7920

2

Lập trình máy vi tính

6201

3

Họat động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính

6209

4

Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu

(Trừ các loại thông tin Nhà nước cấm và dịch vụ điều tra);

6329

5

Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp

Chi tiết: Lắp đặt hệ thống điều hòa, thang máy, lắp đặt hệ thống điều khiển trung tâm tòa nhà, máy phát điện, camera

3320

6

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét

0810

7

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Chi tiết: Khách sạn (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng karaoke, vũ trường);

5510

8

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng karaoke, vũ trường);

5610

9

Cho thuê máy móc, thiết bị, và đồ dùng hữu hình khác

Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng, và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu

7730

10

Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính

6202

11

Sửa chữa thiết bị điện

Chi tiết: sửa chữa và bảo dưỡng máy phát điện;

3314

12

Tư vấn, thiết kế quy hoạch mạng viễn thông, mạng máy tính, điện tử dân dụng, công nghiệp; Thiết kế thông tin bưu chính viễn thông; Thiết kế kết cấu: đối với công trình xây dựng dân dụng, công trình xây dựng ngành bưu điện; Thiết kế cấp thoát nước: đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp; Thiết kế cấp nước cho hệ thống phòng cháy chữa cháy; Thiết kế quy hoạch tổng mặt bằng, kiến trúc nội ngoại thất: đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp; Lập dự án đầu tư các công trình bưu chính, viễn thông, công trình thông tin; các công trình công nghiệp, giao thông, dân dụng theo quy định của pháp luật;

Họat động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (chỉ động trong phạm vi chứng chỉ hành nghề đã đăng ký kinh doanh);

Đại lý bảo hiểm;

Họat động viễn thông không dây (không bao gồm thiết lập mạng và kinh doanh hạ tầng bưu chính viễn thông);

Họat động viễn thông có dây (không bao gồm thiết lập mạng và kinh doanh hạ tầng bưu chính, viễn thông);

Lắp đặt, bảo trì bảo dưỡng sửa chữa, trợ giúp vận hành và khai thác các công trình, thiết bị viễn thông, điện, điển tử, tin học; Đầu tư kinh doanh nhà ở, đầu tư kinh doanh xây dựng cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp và dân dụng;

Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, vật liệu máy móc thiết bị xây dựng, điện tử, viễn thông, ngành nhựa, ngành in, trang trí nội, ngoại thất;

Kinh doanh vật liệu, thiết bị, máy móc xây dựng, điện tử viễn thông, tin học, trang thiết bị nội thất, vật tư hóa chất ngành nhựa, ngành in, trang trí nội, ngoại thất (Trừ hóa chất Nhà nước cấm);

Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin;

Sản xuất vật liệu, máy móc, thiết bị phục vụ ngành bưu chính, viễn thông, điẹn tử, tin học;

Sản xuất các sản phẩm nhựa dùng trong xây dựng, dùng trong các công trình bưu điện và dân dụng;

Sản xuất vật liệu xây dựng và các loại vật liệu liên quan khác phục vụ hoạt động của đơn vị;

Sản xuất vật liệu xây dựng và những vật liệu khác phục vụ cho hoạt động của doanh nghiệp và nhu cầu xây dựng dân dụng;

Tư vấn trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, khảo sát, lập dự toán các công trình xây dựng chuyên ngành bưu chính viễn thông, các công trình xây dựng, công nghiệp khác;

Khảo sát công trình xây dựng;

Xây dựng nền móng công trình và kết cấu hạ tầng: sân, cầu, đường, sân bay, bến cảng, đê điều, đường dây và trạm biến tế, cột an ten;

Xây dựng các công trình công nghiệp và dân dụng bao gồm cả kỹ thuật hạ tầng và trang trí nội ngoại thất;

Xây dựng các công trình chuyên ngành bưu chính, viễn thông, điện, điện tử, tin học, thông gió, điều hòa và cấp thoát nước;

Xây dựng các công trình bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin, các công trình công nghiệp, giao thông, dân dụng theo quy định của pháp luật;

Kinh doanh dịch vụ bất động sản: quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản; Định giá bất động sản; Môi giới bất động sản; Dịch vụ tư vấn bất động sản;

Kinh doanh bất động sản;

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình, lắp đặt thiết bị công nghệ mạng thông tin – liên lạc công trình xây dựng;

Thiết kế mạng công trình thông tin bưu chính viễn thông;
Xây dựng các công trình thủy lợi;

(Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật

Ngành, nghề chưa khớp mã với Hệ thống ngành Kinh tế Việt Nam

-        Sản phẩm/dịch vụ chính:

·        Xây dựng các công trình bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin, các công trình công nghiệp, giao thông, dân dụng theo quy định của pháp luật;

·        Thiết kế thông tin bưu chính viễn thông; Thiết kế kết cấu; đối với công trình xây dựng dân dụng, công trình xây dựng ngành bưu điện; Lập dự án đầu tư các công trình bưu chính, viễn thông, công trình thông tin; các công trình công nghiệp, giao thông, dân dụng theo quy định của pháp luật;

·        Sản xuất các sản phẩm từ nhựa dùng trong xây dựng, dùng trong các công trình bưu điện và dân dụng;

·        Sản xuất vật liệu, máy móc, thiết bị phục vụ ngành bưu chính, viễn thông, điện tử, tin học;

·        Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin;

-        Tổng mức vốn kinh doanh: 325.471.587.110 đồng (căn cứ Tổng nguồn vốn trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2014, trong đó, nguồn vốn chủ sở hữu thuộc Công ty mẹ là 195.054.121.729 đồng).                   

II.   Mục đích phát hành cổ phiếu:

Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

III. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

1.      Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện;

2.     Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;

3.     Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng;                

4.     Tổng số cổ phần đã phát hành: 10.000.000 cổ phần;

5.     Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 10.000.000 cổ phiếu;

6.     Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu;

7.     Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 8.000.000 cổ phần;

8.     Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 80.000.000.000 đồng;

9.     Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu): 80%;

10. Nguồn vốn: Thặng dư vốn cổ phần;

11.  Ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 13/7/2015;

12. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy. 

 


Các tin cũ hơn

Các tin mới hơn