CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN 

Tin tức

Đăng ngày : 27-12-2016 | chuyên mục : Tin tức

Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu GEX

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện (PTIC) xin trân trọng thông báo tới quý cổ đông thông tin giao dịch cổ phiếu GEX:

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện 
- Mã chứng khoán: GEX 
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.168.800 CP (tỷ lệ 2,04%) 
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Võ Anh Linh 
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT 
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Chủ tịch HĐQT 
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%) 
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 4.000.000 CP 
- Mục đích thực hiện giao dịch: Nâng tỷ lệ sở hữu. 
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh 
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 30/12/2016 
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 25/01/2017.

 

 


Các tin cũ hơn