CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN 

Tổ chức & Đoàn thể

Công đoàn PTIC tổ chức tập huấn nghiệp vụ An toàn vệ sinh lao động năm 2016
Đăng ngày : 11-03-2016
Ngày 11/03/2016, Công đoàn Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện (PTIC) tổ chức học tập huấn luyện công tác vệ sinh an toàn lao động cho toàn thể CBCNV khối văn phòng và xí nghiệp.