CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN 

Các dự án bất động sản

Dự án tổ hợp đô thị viễn thông và công nghệ thông tin
Đăng ngày : 29-11-2012
Quy hoạch chi tiết xây dựng khu Tổ hợp đô thị Viễn thông và Công nghệ Thông tin

Tin mới nhất