CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN 

Bất động sản

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VINH
Đăng ngày : 20-09-2012
Địa chỉ: Số 120, đường Nguyễn Du, phường Bến Thuỷ, Tp.Vinh, tỉnh Nghệ An. Điện thoại: 0383556359 - Fax: 0383556359 - Email: vpmu@pticjsc.com

Tin mới nhất