CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN 

Xây lắp

Đăng ngày : 17-01-2013 | chuyên mục : Xây lắp

Trung tâm Giao dịch Điều hành Viễn thông Sóc Trăng

- Chủ đầu tư: Viễn thông Sóc Trăng

- Diện tích xây dựng: 1.076 m2.

Quy mô: Công trình cấp 2, 10 tầng + 1 tầng hầm.