CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN 

Xây lắp

Đăng ngày : 17-01-2013 | chuyên mục : Xây lắp

Tòa Nhà Viettel Phú Yên

 

- Chủ đầu tư: Tổng Công ty Viễn thông Quân đội.
Diện tích xây dựng: 5.026 m2.

- Quy mô: Công trình cấp 3, 7 tầng.