CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN 

Lĩnh vực

Đăng ngày : 24-04-2018 | chuyên mục : Lĩnh vực

CBTT hoàn thành giao dịch thoái vốn Công ty con PTIC2

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện thông báo tới Quý cổ đông về việc hoàn thành giao dịch thoái vốn Công ty con PTIC2.

Chi tiết vui lòng xem tại đây./.