CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN 

Tin tức

Đăng ngày : 20-06-2018 | chuyên mục : Tin tức

CBTT ký hợp đồng kiểm toán 2018

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

Chi tiết vui lòng xem tại đây.