CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN 

Tin tức

Đăng ngày : 17-07-2018 | chuyên mục : Tin tức

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2018

Kính gửi Quý cổ đông báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2018.

Chi tiết vui lòng xem tại đây./.