CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN 

Tin tức

Đăng ngày : 19-10-2018 | chuyên mục : Tin tức

CBTT Nghị quyết HĐQT về việc thông qua danh sách cổ đông chuyển nhượng cổ phần

Nghị quyết HĐQT về việc thông qua danh sách cổ đông chuyển nhượng cổ phần.

Chi tiết vui lòng xem tại đây.