CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN 

Tin tức

Đăng ngày : 19-10-2018 | chuyên mục : Tin tức

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty đại chúng

Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ Phạm Thị Thu Hà.

Chi tiết vui lòng xem tại đây.