CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN 

Lĩnh vực

Đăng ngày : 05-11-2018 | chuyên mục : Lĩnh vực

Báo cáo ngày không còn là cổ đông lớn công ty đại chúng

Báo cáo ngày không còn là cổ đông lớn công ty đại chúng của Bà Trần Thị Kim Thoa.

Chi tiết vui lòng xem tại đây.