CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN 

Thông tin chung

Đăng ngày : 21-09-2012 | chuyên mục : Thông tin chung

Giải trình kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2012

           Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bưu điện.

 

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bưu điện xin giải trình cụ thể về kết quả kinh doanh 06 tháng đầu năm 2012 của PTIC như sau:

Chi tiết download tại đây.

 

Trân trọng!