CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN 

Quan hệ cổ đông

Đăng ngày : 24-01-2013 | chuyên mục : Quan hệ cổ đông

Thông báo một số nội dung kết quả sxkd 2012

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bưu điện xin thông báo một số nội dung về tình hình thực hiện kết quả SXKD Quý IV-2012, cả năm 2012 , chi tiết Download tại đây.