CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN 

Lĩnh vực

Đăng ngày : 14-09-2017 | chuyên mục : Lĩnh vực

Công bố thông tin giao dịch mua lại cổ phiếu

CÔNG BỐ THÔNG TIN GIAO DỊCH MUA LẠI CỔ PHIẾU

 

I. Giới thiệu về tổ chức đăng ký giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ

1. Tên tổ chức đăng ký giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ (đầy đủ):

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

2. Tên giao dịch: PTIC.

3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội.

4. Điện thoại: 024 38611513                                  Fax: 024 38611511

5. Mã chứng khoán: PTC.

6. Mệnh giá: 10.000 đồng/cp.

7. Vốn điều lệ: 179.999.990.000 đồng.

8. Nơi mở tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán IB; Số hiệu tài khoản: 072c728888.

9. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100686544 ngày 23 tháng 10 năm 2015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội cấp đổi lần thứ 9.

- Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; Mã số: 4290.

- Sản phẩm/dịch vụ chính:          

+ Xây dựng các công trình thông tin, các công trình công nghiệp dân dụng và giao thông;

+ Kinh doanh dịch vụ kỹ thuật viễn thông;

+ Đầu tư, kinh doanh bất động sản.

- Tổng mức vốn kinh doanh: 231.134.598.490 đồng.

II. Phương án giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ

1. Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu;

2. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại để làm cổ phiếu quỹ: 1.790.000 cổ phiếu;

3. Mục đích mua lại cổ phiếu quỹ: Hỗ trợ giao dịch, gia tăng giá trị cho cổ đông;

4. Nguồn vốn: Thặng dư vốn cổ phần;

5. Thời gian dự kiến giao dịch: từ ngày 25/9/2017 đến ngày 24/10/2017;

6. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận;

7. Nguyên tắc xác định giá: Theo quy chế giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh;

8. Số lượng đặt mua: từ 53.700 cổ phiếu đến 179.000 cổ phiếu.

9. Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ: Công ty Cổ phần Chứng khoán IB;

- Địa chỉ         : Tòa nhà Gelex Tower, 52 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành,

                          quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội.

- Điện thoại   : 024 44568888.

- Tài khoản thực hiện giao dịch: 072c728888.

                                                                           NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

                                                                                                      (Đã ký)

                                                                                               Nguyễn Văn Độ