CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN 

Thông tin chung

Đăng ngày : 06-10-2017 | chuyên mục : Thông tin chung

Thay đổi nhân sự lãnh đạo công ty

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng xin thông báo về thay đổi nhân sự chủ chốt kể từ ngày 06/10/2017 như sau:

1. Ông Nguyễn Văn Độ thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty.

2. Bổ nhiệm ông Nguyễn Công Khởi - Phó Tổng giám đốc giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty.

 

Trân trọng thông báo./.