CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN 

Tin tức

Đăng ngày : 02-11-2017 | chuyên mục : Tin tức

Thông báo về việc giải thể Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện

Ngày 02/11/2017, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết về việc giải thể Chi nhánh Công ty, cụ thể như sau:

- Nghị Quyết số 60/NQ-HĐQT về việc Giải thể, chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện - Miền Trung (MST:0100686544-009), địa chỉ: số 89 đường Yên Bái, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng kể từ ngày 02/11/2017.

- Nghị Quyết số 61/NQ-HĐQT về việc giải thể, chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện (MST:0100686544-005), địa chỉ: 270 Lô B10 Thành Thái, Phường 15, Quận 10, TP Hồ Chí minh kể từ ngày 02/11/2017.

Trân trọng thông báo./.