CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN 

Tin tức

Đăng ngày : 07-04-2017 | chuyên mục : Tin tức

Báo cáo về ngày thay đổi sở hữu cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng.

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện.

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội.

- Tên cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/mã chứng khoán sở hữu: HJS.

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.731.700 cp, tỷ lệ 8,25%

- Số lượng cổ phiếu đã mua (làm tỷ lệ sở hữu có thay đổi qua ngưỡng 1%) : 3.048.000 cp.

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ cùng người có liên quan nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 4.779.700 cp, tỷ lệ 22,76 %.

- Lý do thay đổi sở hữu: nâng tỷ lệ sở hữu.

- Ngày thực hiện giao dịch (hoặc thực hiện hoán đổi) làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn/không còn là cổ đông lớn/nhà đầu tư nắm giữ từ 5% chứng chỉ quỹ của quỹ đóng: ngày 03/04/2017.